Tiroler Adler Logo

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Gegevensopslag op de webserver

Wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver automatisch gegevens op zoals uw IP, de adressen van de pagina's die u bezoekt, details over uw browser, datum en tijd. We gebruiken deze gegevens niet en geven ze niet door. Deze gegevens kunnen echter worden bekeken in het geval van illegaal gedrag.

Contact met ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard met het oog op de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

TLS-codering met https

Onze website gebruikt https om gecodeerde gegevens te verzenden. Door gebruik te maken van het TLS-coderingsprotocol kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens garanderen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het kleine slotje in de linkerbovenhoek van de browser en aan het feit dat het adres van de website begint met "https".

Addendum bij de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en artikel 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of f (rechtmatig belang) van de DSGVO.

Onze zorg in de zin van de DSGVO (gerechtvaardigd belang) is de verbetering van ons aanbod en onze aanwezigheid op het web.

Uw rechten

U hebt in principe recht op het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.